Доместикация
Доместикация - жабайы жануарларды қолға үйрету.
Дәнүккіш
Дәнүккіш - астықты ұнтақтауға арналған тас.
Дәуір
Дәуір – алдыңғы және кейінгі кезеңдерден өзіндік ерекшеліктері, айырмашылықтары бар ұзақ уақыт кезеңі.