Эволюция
Эволюция – бірте-бірте қайтымсыз өзгерістер үдерісі, даму түрлерінің бірі.
Этнография
Этнография - халықтардың материалдық және рухани мәдениетін зерттейтін ғылым.