Ғибадатхана
Ғибадатхана - белгілі бір Құдайға, әулиеге немесе шейітке, ата-бабаға, рухқа, қаһарманға, жынға немесе ұқсас бейнеге құрмет көрсетілетін немесе зиярат етілетін қасиетті орын.
Ғимарат
Ғимарат – сәулет өнерінің белгілі бір үлгі-тәсілімен салынған құрылыс.
Ғылым
Ғылым - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы.