Балта
Балта - ағашпен жұмыс істегенде шабуға, жаруға қолданылатын өткір жүзді сайман.
Бекініс
Бекініс – қорғаныс құрылымы.