Үстірт
Үстірт – жазық немесе толқынды, сәл бөлінген беткі жағы бар, көрші жазық кеңістіктерден айқын жиектермен шектелген биік жазық.
Үңгір
Пещера - находящееся под землёй или в горном массиве углубление, полое пространство с выходом наружу.