Нуклеус
Нуклеус- (лат. nucleus-ядро; франц. nucléus, ағылш. core, нем. Kern), тас өзек, көп жағдайда құрал-саймандарға арналған чиптер мен кетікті дайындамаларды (жаңқалар немесе пластиналар) алу үшін арнайы дайындалған құрал.
Нумизматика
Нумизматика - монета шеку және монета айналымы тарихын зерттейтін көмекші тарихи пән.
Нысан
Объект - субъектінің пәндік-практикалық, басқарушылық және танымдық қызметі бағытталған затты, құбылысты немесе процесті білдіретін философиялық категория.