array(2) {
 [0]=>
 string(11) "expeditions"
 [1]=>
 string(73) "burnooktyabrsk-zhylqyshytobe-qalashygynda-2021-zh-zhurgizilgen-qazba-1420"
}
array(8) {
 [0]=>
 string(14) "burnooktyabrsk"
 [1]=>
 string(13) "zhylqyshytobe"
 [2]=>
 string(12) "qalashygynda"
 [3]=>
 string(4) "2021"
 [4]=>
 string(2) "zh"
 [5]=>
 string(12) "zhurgizilgen"
 [6]=>
 string(5) "qazba"
 [7]=>
 string(4) "1420"
}
Экспедиция - ARCHAEOLOGY.KZ
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл
2021 жыл