Қазіргі кезеңдегі Ботайда жүргізілген археологиялық зерттеулер

Қазақстан-Британ археологиялық экспедициясының ұжымы Ботай мәдениетінің зерттелуіндегі басты нәтижелер мен басты бағыттарын айтады. Онда негізінен Алан Оутрамның жетекшілігімен батыс ғалымдарының Ботай қонысының мәдени қабаттарынан археозоологиялық, химиялық, физикалық, биологиялық сараптамалар жүргізген үлкен еңбектеріне баса назар аударылған